من و من :: دلنوشته

کیسه های مشت زنی اصلی شامل کیسه های سنگین (heavy bag)، به صورت ایستاده و آویزان، کیسه آپرکات (uppercut bags)
، کیسه های سرعتی (speed bags)
کیسه های دوطرفه (زمین به هوا) (double-ended) هستند.
خریداران باید نوع تمرینی که می خواهند انجام دهند را مشخص نموده و متناسب با آن کیسۀ مورد نیاز خود را خریداری نمایند.

کیسه های سنگین (heavy bag)

درحالیکه کیسه های سبک وزن هم در دسترس هستند، زمانیکه کاربر برای قدرت، بوکس و هماهنگی عضلات تمرین می کند، کیسه های سبک مفید نیستند.
کیسه هایبوکس سبک وزن بیشتر برای فعالیت های ورزشی تفریحی طراحی شده اند. در بیشتر موارد، خریدار باید کیسه های سنگین را انتخاب کند.
این کیسه های بوکس بدون اینکه به شدت سخت و محکم باشند، مقاومت کافی برای ارائۀ تمرینات قدرتی فراهم می کنند.
کیسه های بوکس سنگین در دو گروه اصلی در دسترس هستند:
کیسه های ایستاده و کیسه های آویز.
انتخاب گزینۀ مناسب بستگی به نحوۀ کاربرد کیسه دارد.
نوع واقعی تمرین و استفاده از کیسه های بوکس تأثیر عمده ای بر انتخاب کیسۀ مناسب خواهد داشت.

کیسه های بوکس سنگین می تواند با دو نوع مواد مختلف پر شود. آب و شن.
ترجیح آب خواهد بود زیرا برگشت پذیری ایده ال دارد و حداقل آسیب را به دست کاربر می رساند.
اگرچه کیسه های بوکس شنی برای دوام و سختی بیشتر ترجیح داده می شوند.
کیسه های شنی برای تمرینات لگد زدن مناسب هستند.

کیسه بوکس

کیسه های بوکس ایستاده برای قرار گرفتن روی یک پایه طراحی می شوند.
این پایه ها معمولاً چرخ هایی برای جابه جایی کیسه بوکس در اطراف اتاق تمرین دارند و آن ها را به گزینه های قابل حمل برای تمرین تبدیل می کند.
کیسه های ایستاده دارای دو مزیت عمده هستند.
مزیت اول این است که کیسه بوکس قابلیت جابجایی دارد و آن را مناسب اتاق های تمرین کوچک و یا موقعیت هایی که تجهیزات تمرین قابل حمل مورد نیاز است می سازد.
دیگر مزیت کیسه های بوکس ایستاده مناسب بودن آن ها برای تمرینات لگد زنی است.
مرکز ثقل کیسه های ایستاده در مکانی است که کیسه به پایه متصل می شود.
این امر فضای بیشتری برای لگد زدن و بدست آوردن تأثیر مورد نیاز فراهم می کند.
کیسه های بوکس ایستاده همچنین برای مشت زدن به خوبی مورد استفاده قرار می گیرند و آن ها را به یک انتخاب تمرینی همه جانبه تبدیل می نماید.

کیسه بوکس

کیسه های آویز را می توان به دو روش مختلف نصب کرد. آن ها ممکن است به صورت معلق از سقف آویزان شوند و یا اینکه به دیوار نصب گردند.
البته اگر کیسه ها به صورت معلق از سقف آویزان شوند، سطح مشت زنی را در تمامی جهات فراهم می کنند.
کیسه های نصب شده بر دیوار صرفه جویی در فضا را که در مکان های کوچک مورد نیاز است فراهم می آورد.
در هر صورت کیسه های آویزان برای تمرینات ویژۀ مشت زنی مناسب هستند. این کیسه ها برای تمرینات لگد زنی مناسب نمی باشند.
با این حال به خاطر اینکه این کیسه ها از بالا تثبیت شده اند، قطعاً بهترین بازخورد را برای مشت زنی، مشت زنی قدرتی و مشت زنی سرعتی، ارائه می کنند.
کیسه های آویزان ثابت هستند و نیاز به نصب در فضایی دارند که برای مدت زمان طولانی استفاده شوند.

کیسه بوکس

کیسه آپرکات (Uppercut Bags)

کیسۀ آپرکات مدل کوچک کیسه های سنگین است.
این کیسه به صورت افقی نصب می شود تا ورزشکار بتواند ضرباتی که در سطح کمر شروع شده و به زیر چانه حرکت می کند را انجام دهد. کیسه احتیاج به یک فضای اختصاصی برای نصب دارد و این کیسه ها به راحتی قابل حمل نیستد.

کیسه بوکس

کیسه های سرعتی (Speed Bags)

این کیسه های سبک پر شده از هوا هستند که اغلب برای تمرینات سریع بوکسورها مورد استفاده قرار می گیرد.
این کیسه ها بر روی یک فنر کوچک نصب شده و بعد از ضربه زدن به کیسه، کیسه به سرعت باز می گردد.
این کیسه های سرعتی به منظور کمک به ورزشکار در مدیریت زمان و نه قدرت و نیرو مانند کیسه های سنگین به کار گرفته می شود.
این کیسه ها به ورزشکار کمک می کند که بر هماهنگی بین چشم و دست، ریتم و سرعت، همانگونه که از اسم این کیسه ها پیداست، کار می کند.
این کیسه ها احتیاج به نصب شدن بر روی دیوار و یا سقف دارند و بنابراین این کیسه ها را نمی توان به راحتی حرکت داد.

کیسه بوکس

کیسه های دوطرفه (زمین به هوا) (Double-Ended Bags)

این نوع کیسه ها در حدود سایز توپ های بسکتبال هستند و بین سقف و زمین با استفاده از دو فنر (coils) محکم وصل می شوند.
مشابه کیسه های سرعتی، در اثر ضربه به سرعت باز می گردند، اما این مدل کیسه ها مانند حریفی که ضربه می زند به ورزشکار امکان تمرین مهارت های دفاعی را می دهد.
ورزشکار می تواند جاخالی دادن و منحرف کردن حریف و هماهنگی را با این کیسه ها تمرین کند. این کیسه ها لازم است که به طور دائمی نصب باشد.
بنابراین این کیسه ها به فضای اختصاصی نیاز دارند.

کیسه بوکس

انتخاب وزن و مواد مناسب برای کیسه های بوکس

زمان انتخاب کیسه بوکس موارد دیگری هم باید در نظر گرفته شود. کیسه های بوکس مختلف وزن های مختلفی دارند و از مواد مختلفی تولید شده اند.
کاملاً مهم است که ورزشکار وزن مناسبی از کیسه بوکس را انتخاب نماید.
کیسه ای که خیلی سبک است ویژگی های یک تمرین مناسب را فراهم نمی کند.
کیسه ای که خیلی سنگین باشد با گذشت زمان باعث آسیب رساندن به دستان و انگشتان بوکسور می شود.
به این دلایل وزن مناسب باید انتخاب شود.
مواد به کار رفته در تولید کیسه های بوکس نیز بر تجربۀ کاربر و تمرینات مؤثر اثر گذار است.